“Váš spolehlivý partner
          ve světě práva.”

Informace pro spotřebitele

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tímto informujeme své klienty z řad fyzických osob, kteří vstupují do smluvních vztahů s naší advokátní kanceláří jako spotřebitelé, že případné spotřebitelské spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb lze řešit mimosoudně před Českou advokátní komorou („ČAK“), jakožto orgánem pověřeným k řešení těchto sporů Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem a advokátní kanceláří, může se klient obrátit na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Na internetových stránkách ČAK www.cak.cz jsou k dispozici další informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, včetně popisu způsobu jejich zahájení.

Kde nás najdete

Poděbradova 2995/17, 301 00 Plzeň
zobrazit na mapě