“Váš spolehlivý partner
          ve světě práva.”

Jan Rattay

Jan Rattay je členem České advokátní komory a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře RATTAY & PARTNERS.

Vzdělání

Jan absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

Pracovní zkušenosti

V průběhu let 2005 až 2006 Jan působil na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropského společenství a Soudem prvního stupně. Následně pracoval jako právník na Krajském úřadě pro Plzeňský kraj. Od roku 2007 do roku 2014 působil v advokátní kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL.

Specializace

Jan se ve své právní praxi zaměřuje zejména na oblast obchodního práva a smluvních vztahů s mezinárodním prvkem. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti přípravy, vyjednávání a plnění smluv na výstavbu technologických celků (zejména jaderné a tepelné elektrárny, projekty na energetické využívání odpadu a fotovoltaika) a komplexních smluv na výstavbu, pronájem a prodej nemovitostí. Značné zkušenosti má také se zastupováním klientů při řešení sporů před obecnými soudy a v rámci rozhodčích řízení. V neposlední řadě disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti insolvenčního práva, práva veřejných zakázek a dotačních programů, pracovního práva, práva duševního vlastnictví a práva informačních technologií.

Jazykové znalosti

Jan hovoří plynně anglicky a částečně německy.

Jan Rattay

Kde nás najdete

Poděbradova 2995/17, 301 00 Plzeň
zobrazit na mapě